Eğitim Geleceğimiz

Halil ETYEMEZ
Öğretmen ve eğitimci olan Halil Etyemez, Amasya Eğitim Yüksek Okulu ve İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Denetçiliği Bölümünü bitirdi. Eğitim Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı. Eğitimciler Birliği Sendikası Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 25 , 26 ve 27. Dönemde Konya Milletvekili seçildi. Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı. Aynı zamanda Gürcistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İyi düzeyde İngilizce ve arapça bilen Etyemez, evli ve 3 çocuk babasıdır.
30.11.2021
449
A+
A-
Eğitim Geleceğimiz

Eğitim bir milleti ayakta tutan en önemli unsurlardan birisidir. Sonuçlarının kısa vadede alınamadığı, uzun vadeye yayılmış bir yol haritasının takibini zorunlu kılan bir alan olduğunu da ayrıca belirtmeliyim.

Eğitim konusuna bütüncül bir bakış açısıyla baktığımızda;  kendine mahsus iç dinamikleri olan ve pek çok parametreye dayalı bir mecra olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz.

Gösterilen tüm çabaya; yapılan tüm değişikliklere rağmen eğitim alanında isteğimiz noktada olamadığımız eğitim paydaşları tarafından sıklıkla zikredilmektedir.

Eğitim alanındaki temel problemlerimizin fiziki yetersizlikler ve alt yapı eksikliklerinden daha fazlası olduğuna inananların sayısı da bir hayli fazladır.

Eğitim alanında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeyi ülkemizin ve toplumumuzun geleceği açısından bir fırsat ve topluma karşı bir borç olarak algılamamız gerektiğine inanmaktayım.

Bu bağlamda, Milli Eğitim Sistemimizin mevcut durumunu, güçlü ve zayıf yanlarını veriye dayalı bir şekilde analiz etmek ve ileriye dönük öneri ve politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla bir araştırma yaparak rapor haline getirdik.

Bu rapor eğitim dünyamızın hafıza bankası olma gibi bir iddiada elbette değildir. Ancak ülkemizin eğitim politikaları üzerine düşünmeyi, potansiyel sorun alanlarını tanımlamayı ve bu konuda farkındalık oluşturma gayretindedir.

Yaptığımız çalışmanın amacı; değişen ve gelişen dünya karşısında eğitim sistemimizin güçlü ve zayıf yönlerini sistemin içerisindeki farklı bakış açılardan faydalanarak görmek ve eğitim sistemimizin güçlendirilmesine yönelik olarak veriye dayalı politika önerilerinde bulunmaktır.

Bu doğrultuda, Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapmakta olan merkez teşkilat yöneticileri, akademik personel, il-ilçe yöneticileri, müfettişler, öğretmenler ve okul yöneticilerinden oluşan 4180 kişi çalışmaya dâhil edilmiştir.

Eğitim sisteminde en sorunlu alanlar olarak eğitim politikası, öğretmen nitelikleri ve eğitim programı konularının ön plana çıktığı görülmektedir.

Katılımcıların eğitim sisteminin en güçlü ve sorunsuz kademesine ilişkin görüşleri incelendiğinde, bakanlık yöneticileri, il-ilçe yöneticileri ve okul yöneticilerinin daha çok ilköğretim kademesini; müfettişlerin ise okul öncesi kademesini işaret ettikleri anlaşılmaktadır. Diğer taraftan akademisyenler ve öğretmenlerin daha çok hiçbir kademenin sorunsuz ve güçlü olarak ifade edilemeyeceğini belirttikleri görülmüştür.

Mevcut araştırmanın en göze çarpan sonuçlarından bir tanesi mesleki ve teknik eğitim ile ilgilidir. Nitekim eğitim sistemimizin en güçlü kademesinin hangisi olduğuna yönelik katılımcı görüşlerine bakıldığında, katılımcıların sadece %3 oranında mesleki ve teknik eğitimi belirttikleri anlaşılmaktadır.

Eğitim sisteminde yapılan en kapsamlı değişiklik/yenilik olarak daha çok ders kitaplarının yeniden düzenlenmesi, müfredat üzerinde yapılan değişiklikler ve eğitim kademelerinin yeniden düzenlenmesi seçeneklerinin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır.

Eğitim sistemimizin en yetkin yönü olarak katılımcıların özellikle ülkemizin insan kaynağını vurguladıkları tespit edilmiştir. Diğer taraftan katılımcıların önemli bir kısmının yapılan değişiklikleri yeterli bulmadıkları ve eğitim sisteminin yetkin bir yönünün bulunmadığını ifade ettikleri görülmektedir.

Eğitim her zaman bizim öncelikli meselelerimizden biri olmuştur.  Biz bu çalışma ile geleceği planlamayı hedefleyen bir yaklaşım sergiledik. Bu eğitim raporun hazırlanmasında emeği geçen çok kıymetli Dr. Ayhan Öztürk Beye çok teşekkür ediyorum.   

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.