Mustafa Köroğlu

Mustafa Köroğlu
1962 Bayburt doğumlu. Ankara Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümünü bitirdi. İş Piyasası İş analiz Uzmanı Olarak Meslek Standartları üzerinde çalışmalar yaptı. Meslek tanıtım modülleri hazırladı. Meslek Eğitimine sektörel bakış megep projesi, Mesleki Eğitim Sistemimizin Genel Sorunları ve Çözüm Önerileri gibi konularda makaleler kaleme aldı. İş Güvenliği Uzmanı olan Mustafa KÖROĞLU Eğitim öğretim programları hazırlamakta, yeni meslek alanları üzerine araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Mustafa KÖROĞLU halen Gazi Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine Teknolojileri Alanı Makine Atölye şefi olarak görevine devam etmektedir.